Carnikava

Carnikava. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēla. (Foto RMMT MF32 Marta Anna Rūtena 2020)

Carnikava

Carnikava. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēla. (Foto R. Ķipurs 2020)

Autors: autors ir mākslinieks  Jānis Strupulis. Carnikavas stēlas izgatavošanu finansiāli atbalstīja Carnikavas novada pašvaldība.

Materiāls:  Granīts, pamatne ir no Latvijas laukakmens.

Atrašanās vieta: Carnikava,  Svētku laukumā, Stacijas iela 23., (koord: N 57,13287 E 24,28111)

Atklāts: 2018 gada 11. Novembrī

Uzraksti: Par Latviju 1918 – 1920

Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Carnikavas novadā

Kapteinis Jēkabs Aleksandrs Dzenis 1893 – 1979

Kareivis Miķelis Voldemārs Pētersons 1893 – 1977

Kareivis Pēteris Fridrihs Zandbergs 1894 – 1980

Vēsture: Latvijas Jaunsardzes un informācijas centrs 2014. gadā sāka īstenot Latvijas simtgadei veltītu projektu “Atceries Lāčplēšus!”. Tā gaitā jaunsargi un novadu vēsturnieki vāca atmiņas un dokumentālas liecības par novadā dzimušajiem, dzīvojušajiem vai apbedītajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Carnikavas novadā ir dzimuši, dzīvojuši un Carnikavas kapos apglabāti trīs Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri –.

Noteikti jāpiemin Alfrēds Vītols no Jelgavas, kurš augsto apbalvojumu saņēma par varonību cīņās pret lielinieku karaspēku pie Carnikavas muižas 1919. gada mai jā. Savukārt jelgavnieks Kārlis Zīverts un Saukas pagastā dzimušais Kristaps Upelnieks Carnikavu bija izraudzījušies par savu dzīvesvietu un aktīvi piedalījās pagasta sabiedriskajā dzīvē. 1938. gada 13. novembrī visi pieci Carnikavā dzīvojošie Lāčplēši uzdāvināja jaunu karogu toreizējā Ādažu novada Carnikavas pagasta 1. pakāpes pamatskolai ar devīzi: “Varoņgaru, darbos sparu”. Carnikavas novadā joprojām dzīvo Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru pēcteči, kuri labprāt dalās atmiņās par saviem tuviniekiem. Pētera Zandberga mazmazmeita Carnikavas Novadpētniecības centram dāvināja sava vecvectēva Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera diplomu. Kristapa Upelnieka dēls un mazmeita piedalījās Lāčplēša dienas pasākumā Novadpētniecības centrā 2017. gadā, uzrunājot arī mītiņa dalībniekus Svētku laukumā. No viņiem dāvanā saņemtas dzimtas fotogrāfijas, atmiņu pieraksti un strēlnieku cīņām veltīta dzeja. (M. Sarkane, Svētku laukumā iemūžināta brīvības cīnītāju piemiņa. Carnikavas novada vēstis. 2018. gada novembris. )

Avoti:

https://www.youtube.com/watch?v=MIgXrpdQ7-c

Carnikavas NC stāsti #4 – Carnikava 1PK un Brīvības cīņās