Tukums Kapu kalns

Piemiņas vieta Tukumā noslepkavotajiem baroniem 1919 (Foto R. Ķipurs 18.11.2021)

Tukums Kapu kalns

Piemiņas vieta Tukumā noslepkavotajiem baroniem 1919 (Foto R. Ķipurs 18.11.2021)

Tukums Kapu kalns

Piemiņas vieta Tukumā noslepkavotajiem baroniem 1919 (Foto R. Ķipurs 18.11.2021)

Tukums Kapu kalns

Piemiņas vieta Tukumā noslepkavotajiem baroniem 1919 (Foto R. Ķipurs 18.11.2021)

Piemiņas vieta Tukumā noslepkavotajiem baroniem 1919

Piemiņas vieta ar akmeni atrodas Kapu Kalna galā. Padomju gados apbedījumi postīti karjera izstrādes laikā. Piemiņas vieta atjaunota 2007. gadā.

No 1919.gada janvāra līdz martam te nogalināti 18 Tukuma apkārtnes un Kurzemes baroni.

Citāts: 1919. gada 3. martā Kurzemes frontē sākās apvienotā vācu un Baltijas landesvēra (vācbaltiešu, latviešu un krievu vienību) karaspēka plašs uzbrukums Sarkanajai armijai, kurā taktiskas kļūdas dēļ krita O. Kalpaks. Vienu pēc otras no lieliniekiem atbrīvoja lielākās apdzīvotās vietas: Saldu – 10. martā, Talsus – 14. martā, Tukumu – 15. martā, Jelgavu – 18. martā. 15. martā – Baltijas landesvēra brīvprātīgajiem izdevās ienākt Tukumā, arī panākt un atbrīvot 108 ķīlniekus, kurus lielinieki no Tukuma cietuma Klapkalnciema virzienā kājām dzina uz Rīgu. 15. marta kaujās par Tukumu krita students no Tallinas, triecienvienības I eskadrona kornets Gvido fon Vāls (Wahl, 1896–1919). 1919.g. 16. martā notika 18 lielinieku terora upuru apbedīšana masu kapā Tukuma Kalna kapu dienvidu daļā un pateicības dievkalpojums Sv. Trīsvienības Tukuma luterāņu baznīcā , ko vadīja landesvēra karavīru izglābtie mācītāji Magnuss Fleišers (1856–1933) un Rudolfs Gurlands (1886–1947). Drīz vien atsākās lielinieku uzbrukums un viņi atgriezās pilsētā. Tikai 1919. gada 22. martā landesvēra vienībām izdevās atkarot Tukumu. Atbrīvojot pilsētu, šajā dienā krita 12 Baltijas landesvēra brīvprātīgie. Pavisam kaujās par Tukuma un novada atbrīvošanu no lieliniekiem krita vai no ievainojumiem lazaretēs mira 56 Baltijas landesvēra brīvprātīgie. Tukuma Kalna kapos tika apbedīti 29 Latvijas brīvības cīnītāji, pārējie – citās kapsētās. Diemžēl piecdesmito gadu sākumā grants ieguves laikā Tukuma Kalna kapu dienvidu mala nobruka un landesvēra kareivju apbedījuma vieta tika izpostīta, tāpat kā Pirmā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapi un lielinieku nogalināto vācbaltiešu piemiņas vieta, kas 2007. gadā atjaunota ar Kurzemes apvienoto fondu atbalstu.

Kapu kalns, Tukums. GPS 56.9635 23.13642

MilitLVw.pdf (skat.19.11.2021)

https://www.visittukums.lv/lv/Ko-skatit/Pieminekli-un-skulpturas/Lielinieku-upuru-pieminas-akmens (skat.19.11.2021)

https://www.la.lv/godinas-par-kurzemi-un-tukumu-kritusos-baltijas-landesvera-cinitajus (skat.19.11.2021)