Lielvircavas luterāņu baznīca

Lielvircavas luterāņu baznīcas ērģeles Foto R. Ķipurs 2020

Vecākā mūra baznīca Jelgavas novadā, celta 1595. gadā, smagi cietusi II Pasaules kara laikā. 20. gs. 70. gados tās mākslas vērtības, kas vēl bija saglabājušās, tika pārvestas uz Rundāles pils muzeju. Baznīcas interjers vairākkārtīgi atjaunots.

Altāri, letneru, lasāmpulti un svečturus – stilistiski vienotus pēc vecās iekārtas fragmentu paraugiem 2002.gadā izgatavoja Rīgas Amatniecības vidusskolas Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas audzēkņi (šobrīd Rīgas Mākslas un mediju tehnikums).

Pirmās ērģeles Lielvircavas draudze saņēma 1870. gadā. Lielvircavas draudzes mācītājs Ferdinands Hogo Černajs 1870. gada 21. jūnijā noslēdza līgumu ar Jelgavas firmu J. C. Hercmanns par ērģeļu būvi. ērģeles izmaksāja 550 rubļu. Lai gan tas nebija pārāk liels instruments, 19. gadsimta beigās tas pilnībā apmierināja draudzes vajadzības. Taču 20. gs. sākumā ērģeles jau bija stipri nolietotas. 1926. gadā draudzē dibināja “Ērģeļu fondu”, lai savāktu līdzekļus jaunu ērģeļu iegādei. Jelgavas iecirkņa prāvests Jānis Reinhards 1939. gada 17. maijā iesvētīja Lielvircavas baznīcas ērģeles. Ērģeles izmaksāja 6000 latu. 1957. gadā ērģeles tika aizvestas uz Valmieras Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcu. 2020. gadā baznīcā atrodas ērģeles no Sv. Annas Jelgavas evanģēliski lutersikās baznīcas

Lielvircavas baznīca

Lielvircavas evanģēliski luteriskā baznīca. foto R. Ķipurs 2020