Valmiera. Barikāžu piemiņas vieta.

Valmiera. Piemiņas akmens 1991. gada Barikāžu dalībniekiem. (Foto R. Ķipurs 29.10.2023.)

Valmiera. Barikāžu piemiņas vieta.

Valmiera. Piemiņas akmens 1991. gada Barikāžu dalībniekiem. (Foto R. Ķipurs 29.10.2023.)

Atklāts: 2002. gada 24. janvārī Rīgas ielas malā, iepretī 50.namam, uzstādīts piemiņas akmens barikāžu dalībniekiem. Zemes gabals piederēja Amerikā dzīvojošām īpašniecēm — Mārai Skultei un Rotai Jostsonei, un viņas deva atļauju  piemiņas akmens izveidei.

Atrašanās vieta 2023. gads: Valmiera, Rīgas iela 50., gps 57.536029, 25.405060

Piemiņas vieta: Tā izveidošanas idejas autors un aktīvists ir policijas majors Aleksandrs Melngāršs. 2001. gada rudenī domubiedru grupa barikāžu dalībnieka  Aleksandra Melngārša (1954-2014), vadībā nolēma izveidot piemiņas akmeni 1991. gada janvāra barikāžu notikumu atcerei, lai Valmierā būtu vieta, kur ik gadu varētu pulcēties un atcerēties notikušo. Piemiņas akmeni veidojis tēlnieks Jānis Sprudzāns, pamatnes izveidi veikusi SIA “Grods”.

Piemiņas vietas zīmes skices un dizainu veidojis Dainis Saulītis.

Ojāra Vācieša vārdus, kas iekalti akmenim līdzās novietotajā plāksnē, sameklējis žurnālists Andris Briedis.

Uzraksts:

“Šo pašu svētāko

Tu neaizmirsti:

Tu esi

Latvija!”

Valmieriešu ideju par piemiņas vietas izveidošanu morāli atbalstījis Dzintars Vītols no Burtniekiem, grāmatas “Ceļš uz barikādēm” autors.

2010. gads: 1991.gada barikāžu piemiņas zīme no zaļās zonas Rīgas un Grants ielas krustojumā pārcelta pāri ielai uz Rīgas ielu 50. Zemes gabals Rīgas un Grants ielas krustojumā ir privātīpašums, un saimnieks lūdzis pašvaldībai piemiņas zīmei rast citu vietu. Kā piemērotāko tās atrašanās un barikāžu atceres pasākumu vietu pašvaldība novērtējusi laukumu iepretim ēkai Rīgas ielā 50. Piemiņas zīmes pārvietošana saskaņota ar personām, kas savulaik iniciēja tās izgatavošanu un uzstādīšanu.

Izmantotie avoti/resursi:

http://edruva.lv/valmiera-par-janvara-dienam/ (26.12.2023.)

https://www.delfi.lv/4972241/novadi/33392811/valmiera-parvieto-1991gada-barikazu-pieminas-zimi (26.12.2023.)

Barikāžu piemiņa Valmierā | eLiesma (26.12.2023.)

https://www.eliesma.lv/barikazu-piemina-valmiera (26.12.2023.)

https://militaryheritagetourism.info/lv/military/sites/view/540?0 (26.12.2023.)