Piemineklis Pirmajā pasaules karā kritušo Latviešu strēlnieku piemiņai (Foto R. Ķipurs 2014)

Piemineklis Pirmajā pasaules karā kritušo Latviešu strēlnieku piemiņai (Foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Pirmajā pasaules karā kritušo Latviešu strēlnieku piemiņai (Foto R. Ķipurs 2014)

Piemineklis Pirmajā pasaules karā kritušo Latviešu strēlnieku piemiņai (Foto R. Ķipurs 2018)

Nāves sala

Piemineklis Pirmajā pasaules karā kritušo Latviešu strēlnieku piemiņai

Autors: arhitekts Eižens Laube, mets

Materiāls: dzelzsbetons

forma: metāla smailes vainagots nošķelts obelisks uz cokola

Atrašanās vieta: Daugmales pagasts, Nāves sala. Pretī Ikšķilei

Atklāts: 1924. gada 27. jūlijā

Uzraksti:

1 plāksne

Tēvu zemes mīlestību pirmā vietā stādījāt.

Latvju dēliem varonību svešām tautām rādījāt

2 plāksne

Mūžam neaizmirstamai Nāves salas cīnītāju 2.Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulku varoņu piemiņai 1916

Otrā pasaules kara laikā bojāts. Šobrīd restaurēts.

Pieminekli Nāves salas aizstāvjiem 1924.gada 27.jūlijā atklāja valsts prezidents Jānis Čakste, kurš sacīja: “Atklājot šo pieminekli, nododu to dziļā godbijībā tautas glabāšanā.” Savukārt armijas pārstāvis pulkvedis Jānis Francis teica, ka “līdz šim Latvijā ir celti tikai pieminekļi kritušajiem cīnītājiem, bet šodien mēs stāvam pie pirmā kaujas pieminekļa”.

Pēc Rīgas HES uzcelšanas pie Salaspils tika appludināta lielākā daļa cīņu vietu, rezultātā “Nāves sala”, kas bija tikai upes ieloks, kļuva par īstu salu.