Carnikava. Holokausta upuru piemiņas vieta.

Carnikava. Holokausta piemiņas vieta. (Foto Ivars Dimdiņš 2021. gada 4. jūlijs)

Atrodās: Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, Gps 57.122146, 24.272824

Pieminekļa uzraksts: Carnikavas mežā 1941. gada augusta nacisti un viņu atbalstītāji noslepkavoja Carnikavas ebrejus – veikalnieci Šagali ar ģimeni un, 60 ebrejus no citām Latvijas vietām.

Citēts: Holokausta notikumi Carnikavā nav precīzi zināmi. Pēc atsevišķām liecībām Carnikavā mežā, netālu no viensētas “Blusas” 1941.g. augutā nošauti 30-80 ebreji un vairāki karagūstekņi.

Slepkavības vietā mežā pie vienas no priedēm Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzstādīja simbolisku piemiņas zīmi ar Dāvida zvaigzni, bet 2008.g. meža malā – melna granīta pieminekli ar divām Dāvida zvaigznēm un uzrakstu latviešu valodā: “Carnikavas mežā 1941. gada augustā nacisti un viņu atbalstītāji noslepkavoja Carnikavas ebrejus – veikalnieci Šagali ar ģimeni un 60 ebrejus no citām Latvijas vietām.”

Avoti:

Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.

Carnikavas novads, Carnikava : Holokausta memoriālās vietas Latvijā (lu.lv)  (29.01.2024.)