Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. gadā pie Liepājas kritušo karavīru piemiņai. (foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. gadā pie Liepājas kritušo karavīru piemiņai. (foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. gadā pie Liepājas kritušo karavīru piemiņai. (foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. gadā pie Liepājas kritušo karavīru piemiņai.

Autors: arhitekta Kārļa Bikšes mets, Jāņa Sudmaļa veidots bareljefs

Materiāls: granīts, bronza

Forma: arhitektonisks ansamblis, centrā strups, nošķelts, akmenī kalta krusta vainagots obelisks

Atrašanās vieta: Liepājā, Ziemeļu kapos

Atklāts: 1924. gada 18. novembrī

Uzraksts: Latvijas 1919. gada Atbrīvošanas cīņās kritušajiem varoņiem

Jums saulīte norietēja Tēvu zemi aizstāvot,

Mums uzlēca zelta saule brīvajā Latvijā.

Pēc Otrā pasaules kara nedaudz sabojāts, 1989. gadā bojājumi izlaboti.